czek co to znaczy

Co oznacza CZEK? Czym jest Forma czeku jest ściśle określona przepisami prawa - blankiety czekowe w.

Czy przydatne?

Definicja CZEK

Co to jest: pisemny przekaz pieniężny do banku zlecający wypłacenie okazicielowi oznaczonej na nim sumy z rachunku wystawcy.

Co oznacza: Forma czeku jest ściśle określona przepisami prawa - blankiety czekowe w formie zszytej książeczki czekowej otrzymuje posiadacz rachunku bankowego od banku.Na czeku muszą być wyszczególnione następujące przedmioty: wyraz czek, polecenie zapłaty, nazwa podmiotu, który ma zapłacić, miejsce zapłaty, data i miejsce wystawienia czeku i podpis wystawcy czeku.Rozróżniamy czeki imienne (precyzyjnie ustala się osobę, na rzecz której ma nastąpić opłata) i czeki na okaziciela (nie zmienia się osoby, na rzecz której ma nastąpić opłata). Ponadto odznacza się czeki: kasowe (gotówkowe), rozrachunkowe, zakreślone. Czek gotówkowy pozwala na podjęcie gotówki poprzez wystawcę czeku albo jego wierzyciela. Czek rozrachunkowy jest wyposażony w napis do rozrachunku, ,przelać na rachunek czy przekazać na rachunek, który znaczy, iż posiadacz czeku nie otrzyma wypłaty w gotówce, a jedynie stawka określona na czeku zostanie przekazana na jego konto. Zagubiony czek rozrachunkowy nie przyniesie korzyści jego znalazcy. Czek zakreślony również zabezpiecza jego wystawcę przed podjęciem gotówki poprzez niewłaściwą osobę. Na czeku zakreślonym są dwie równoległe linie, pomiędzy które można wstawić słowo bankier albo nazwisko bankiera. Kwotę określoną na takim czeku może dostać tylko bank albo jego stały klient. Ważną odmianą czeku jest czek potwierdzony, na którym jest oświadczenie banku o potwierdzeniu na koncie wystawcy czeku stawki określonej na czeku. Równocześnie z potwierdzeniem bank zabezpiecza na koncie wystawcy kwotę pieniędzy określoną na czeku, do momentu realizacji czeku