dcounted cash flows co to znaczy

Co oznacza DCF (Discounted Cash Flows)? Czym jest zdyskontowane przepływy gotówkowe. Słownik DCF.

Czy przydatne?

Definicja DCF (Discounted Cash Flows)

Co oznacza: zdyskontowane przepływy gotówkowe