zakupu decydent co to znaczy

Co oznacza DECYDENT ZAKUPU? Czym jest Uczestnikami zakupu produktów konsumpcyjnych są:1. inicjator.

Czy przydatne?

Definicja DECYDENT ZAKUPU

Co to jest: osoba podejmująca decyzje zakupu dla potrzeb gospodarstw domowych konsumentów lub dla potrzeb produkcyjnych i handlowych przedsiębiorstw, instytucji, organizacji.

Co oznacza: Uczestnikami zakupu produktów konsumpcyjnych są:1. inicjator, ten który pierwszy odczuwa potrzebę albo uznaje dotychczasowy sposób jej zaspokajania za niezadowalający, 2. odbiorca informacji, ten kto uzyskuje wiadomości o możliwościach i warunkach zaspokojenia potrzeby,3. decydent, który dokonuje ostatecznego wyboru spośród różnych ofert i możliwości rynkowych,4. nabywca, który dokonuje zakupu produktu i usługi,5. konsument będący użytkownikiem nabytych produktów i usług,6. oceniający trafność wyboru w trakcie konsumowania i użytkowania.Uczestnikami zakupu dokonywanego dla potrzeb przedsiębiorstw i rozmaitych instytucji są: 1. użytkownik,2. informator, 3. zaopatrzeniowiec, 4. opiniodawca, 5. decydent, 6. kupujący, 7. oceniający trafność zakupu