decyzja co to znaczy

Co oznacza DECYZJA? Czym jest Podejmowanie rozsądnych decyzji wymaga pewnego metody postępowania, a.

Czy przydatne?

Definicja DECYZJA

Co to jest: (łac. decisio – postanowienie, rozstrzygnięcie) - świadomy wybór jednego spośród rozpoznanych i uznanych za możliwe wariantów przyszłego działania menedżera, któremu przypisuje on największą użyteczność.

Co oznacza: Podejmowanie rozsądnych decyzji wymaga pewnego metody postępowania, a mianowicie:- rozpoznania i opisania problem (zasięg problemu, sfera działalności i tym podobne);- zebrania informacji o problemie i sposobach jego rozwiązywania;- ustalenia okoliczności, które muszą być wzięte pod uwagę, by odpowiedź na postawiony problem była poprawna;- zasięgnięcia opinii specjalistów;- przemyślenia taktyki działania;- opracowania diagnozy sytuacji, jest to dokonania oceny technicznych, ekonomicznych i organizacyjnych możliwości rozwiązania problemu;- powstania centralnych rozwiązań możliwych do przyjęcia poprzez organizację i dokonania wszechstronnej ich oceny;- dokonania wyboru rozwiązania optymalnego i jego uzasadnienia (projektu decyzji);- przygotowania (z reguły w formie pisemnej) i podjęcia decyzji i zapewnienia warunków jej realizacji;- zapewnienia sprzężeń zwrotnych potwierdzających trafność i skuteczność podjętej decyzji