decyzyjne role kierownika co to znaczy

Co oznacza DECYZYJNE ROLE KIEROWNIKA (HENRY MINTZBERG)? Czym jest rola przedsiębiorcy.

Czy przydatne?

Definicja DECYZYJNE ROLE KIEROWNIKA (HENRY MINTZBERG)

Co oznacza: rola przedsiębiorcy, przeciwdziałającego zakłóceniom, rozdzielającego zasoby, negocjatora