publiczny dług co to znaczy

Co oznacza DŁUG PUBLICZNY? Czym jest całkowita stawka zadłużenia państwa z tytułu zaciągniętych.

Czy przydatne?

Definicja DŁUG PUBLICZNY

Co oznacza: całkowita stawka zadłużenia państwa z tytułu zaciągniętych pożyczek i innych form działalności, wskutek których kraj jest zobowiązane do wypłaty pewnych kwot pieniężnych (na przykład odszkodowań z tytułu wywłaszczenia)