wartościowe papiery dłużne co to znaczy

Co oznacza DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE? Czym jest papiery wartościowe reprezentujące wierzytelności.

Czy przydatne?

Definicja DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE

Co oznacza: papiery wartościowe reprezentujące wierzytelności pieniężne na sumy oznaczone, płatne we wskazanych terminach, zwłaszcza obligacje i bony skarbowe, jak także papiery wartościowe reprezentujące wierzytelności pieniężne uwarunkowane poprzez zaistnienie zdarzeń losowych (między innymi losy loteryjne, polisy ubezpieczeniowe)