operacyjna dźwignia co to znaczy

Co oznacza DOL (dźwignia operacyjna)? Czym jest miara ryzyka operacyjnego wyrażona ilorazem.

Czy przydatne?

Definicja DOL (dźwignia operacyjna)

Co oznacza: miara ryzyka operacyjnego wyrażona ilorazem: przychody ze sprzedaży zmniejszone o wydatki zmienne i przychody ze sprzedaży zmniejszone o wydatki zmienne i wydatki stałe (albo ilorazem względnego przyrostu EBIT i względnego przyrostu przychodów ze sprzedaży)