organizacji działania domena co to znaczy

Co oznacza DOMENA DZIAŁANIA ORGANIZACJI? Czym jest obraz spółki uzyskany dzięki odpowiedziom na.

Czy przydatne?

Definicja DOMENA DZIAŁANIA ORGANIZACJI

Co oznacza: obraz spółki uzyskany dzięki odpowiedziom na pytania: 1. jakie potrzeby rynku ma ona zaspokajać? 2. jaką spółka chce i może być teraz i w przyszłości? 3. na czym bazować ma jej doskonałość w obsługiwanym segmencie otoczenia?