dopuszczenie obrotu giełdowego co to znaczy

Co oznacza DOPUSZCZENIE DO OBROTU GIEŁDOWEGO? Czym jest zgoda Porady Giełdy na obrót danym papierem.

Czy przydatne?

Definicja DOPUSZCZENIE DO OBROTU GIEŁDOWEGO

Co oznacza: zgoda Porady Giełdy na obrót danym papierem wartościowym na giełdzie