dywidenda co to znaczy

Co oznacza DYWIDENDA? Czym jest 1. część zysku firmy akcyjnej przeznaczona do podziału pomiędzy.

Czy przydatne?

Definicja DYWIDENDA

Co oznacza: 1. część zysku firmy akcyjnej przeznaczona do podziału pomiędzy właścicieli akcji (akcjonariuszy). Wypłacana jest za zwrotem kuponów dywidendowych dołączanych do każdej akcji. 2. część zysku przedsiębiorstwa państwowego, obliczona na podstawie wielkości funduszu założycielskiego przedsiębiorstwa i stopy procentowej dla naliczenia dywidendy, przekazywana do budżetu państwa. 3. część zysku netto firmy przypadająca na wypłaty na jedną akcję, określana uchwałą walnego zebrania akcjonariuszy