podstawowa działalność co to znaczy

Co oznacza DZIAŁALNOŚĆ PODSTAWOWA? Czym jest działalność stanowiąca kluczowy cel utworzenia.

Czy przydatne?

Definicja DZIAŁALNOŚĆ PODSTAWOWA

Co oznacza: działalność stanowiąca kluczowy cel utworzenia podmiotu gospodarczego (na przykład działalność produkcyjna w przedsiębiorstwie produkcyjnym)