ekstensywne wykorzystanie co to znaczy

Co oznacza EKSTENSYWNE WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH? Czym jest Innym metodą jest intensywne.

Czy przydatne?

Definicja EKSTENSYWNE WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH

Co to jest: wykorzystanie przez przedłużenie ich czasu pracy (np. przez wprowadzenie pracy na drugiej i trzeciej zmianie oraz w soboty, likwidację przestojów itp.).

Co oznacza: Innym metodą jest intensywne zastosowanie, które bazuje na wytwarzaniu w tej samej jednostce czasu większej ilości produktów, niż dotychczas. Można to osiągnąć poprzez ulepszenie procesu technologicznego, a więc poprawę organizacji pracy, wykorzystanie nowocześniejszych/wprowadzenie nowych maszyn, urządzeń, narzędzi