ekwiwalent gotówki kapitale co to znaczy

Co oznacza EKWIWALENT GOTÓWKI W KAPITALE OBROTOWYM? Czym jest papiery wartościowe będące obiektem.

Czy przydatne?

Definicja EKWIWALENT GOTÓWKI W KAPITALE OBROTOWYM

Co oznacza: papiery wartościowe będące obiektem obrotu na rynku publicznym, których termin płatności jest nie dłuższy niż trzy miesiące