elastyczność co to znaczy

Co oznacza ELASTYCZNOŚĆ? Czym jest miara reakcji (wrażliwości) popytu albo innej zmiennej (podaży.

Czy przydatne?

Definicja ELASTYCZNOŚĆ

Co oznacza: miara reakcji (wrażliwości) popytu albo innej zmiennej (podaży, dochodu) na zmianę ceny