podaży elastyczność co to znaczy

Co oznacza ELASTYCZNOŚĆ PODAŻY? Czym jest Przedstawia, jak wymienia się liczba oferowanych na rynku.

Czy przydatne?

Definicja ELASTYCZNOŚĆ PODAŻY

Co to jest: miara wpływu cen na wielkość podaży.

Co oznacza: Przedstawia, jak wymienia się liczba oferowanych na rynku produktów pod wpływem zmian cen tych produktów. Jeśli podaż wymienia się w większym stopniu niż ceny, jest ona elastyczna. Jeśli zmiany są takie same, jak zmiany cen, to podaż jest proporcjonalna. Jeśli spore zmiany cen nie wywołują zmian podaży - jest ona nieelastyczna