emitent co to znaczy

Co oznacza EMITENT? Czym jest osoba (podmiot) wystawiająca papiery wartościowe i ogłaszająca ich.

Czy przydatne?

Definicja EMITENT

Co oznacza: osoba (podmiot) wystawiająca papiery wartościowe i ogłaszająca ich sprzedaż we własnym imieniu i na własny rachunek