planowania etapy co to znaczy

Co oznacza ETAPY PLANOWANIA? Czym jest 1. ustalenie istniejącej sytuacji - jak odległe są cele.

Czy przydatne?

Definicja ETAPY PLANOWANIA

Co to jest: ustalenie celu/zbioru celów, umożliwiające skuteczną koncentrację zasobów organizacji.

Co oznacza: 1. ustalenie istniejącej sytuacji - jak odległe są cele organizacji, jakie są zasoby do ich realizacji; 2. określenie co sprzyja, a co przeszkadza w realizacji celów - przewidywanie przyszłych sytuacji, problemów i okazji; 3. opracowanie planu albo zbioru działań prowadzących do osiągnięcia celu - opracowanie różnych wariantów działań, ich ocena i wybór najodpowiedniejszego (ten faza planowania jest zbędny, jeśli kierownik dojdzie do wniosku, iż plan aktualnie wykonywany doprowadzi organizację do pożądanego celu)