faktorant co to znaczy

Co oznacza FAKTORANT? Czym jest dostawca/sprzedawca usług i towarów, będący stroną umowy.

Czy przydatne?

Definicja FAKTORANT

Co oznacza: dostawca/sprzedawca usług i towarów, będący stroną umowy faktoringowej, zbywający wierzytelność