fantazja co to znaczy

Co oznacza FANTAZJA? Czym jest Umiejętność ta świadczy o posiadaniu poprzez jednostkę twórczej.

Czy przydatne?

Definicja FANTAZJA

Co to jest: zdolność do wyobrażenia sobie czegoś, do przetwarzania i wzbogacania przedmiotów zdarzeń i sytuacji, które w dotychczasowym doświadczeniu jednostki nie występowały; zdolność do snucia różnych pomysłów i projektów często nierealnych, zmyślonych.

Co oznacza: Umiejętność ta świadczy o posiadaniu poprzez jednostkę twórczej wyobraźni i jest fundamentem nowatorskich rozwiązań, a również kreatywnego kierowania