finanse banków instytucji co to znaczy

Co oznacza FINANSE BANKÓW I INSTYTUCJI KREDYTOWYCH? Czym jest wykonywane są przez:1. strumienie.

Czy przydatne?

Definicja FINANSE BANKÓW I INSTYTUCJI KREDYTOWYCH

Co oznacza: wykonywane są przez:1. strumienie materialne (przychody z tytułu sprzedaży składników majątkowych, prowizje od usług maklerskich, płace dla pracowników, zakup środków dla bieżącej działalności, rozbudowy infrastruktury przestrzenno-technicznej);2. strumienie redystrybucyjne (procenty od kredytów, dywidendy, koszty, prowizje z tytułu obrotu bezgotówkowego, procenty od depozytu, podatki i koszty, dywidendy dla właścicieli banków);3. strumienie kredytowe (otrzymane kredyty od banku centralnego i banków komercyjnych, zwrot zaciągniętych kredytów)