statystyczny formularz co to znaczy

Co oznacza FORMULARZ STATYSTYCZNY? Czym jest Złożona jest z trzech części: nagłówka, właściwego.

Czy przydatne?

Definicja FORMULARZ STATYSTYCZNY

Co to jest: najczęściej spotykany druk statystyczny.

Co oznacza: Złożona jest z trzech części: nagłówka, właściwego kwestionariusza i części końcowej. Główną częścią jest właściwy kwestionariusz, który złożona jest z tabeli (kilku tabel), do której wpisuje się określone wiadomości. W nagłówku ustala się nazwę instytucji prowadzącej badania (zbierającej wiadomości), tytuł formularza i pozostawia miejsce, gdzie należy wpisać nazwę i adres jednostki, która wypełnia formularz