gatt general agreement co to znaczy

Co oznacza GATT (General Agreement on Tarrifs and Trade)? Czym jest Kluczowym celem GATT jest.

Czy przydatne?

Definicja GATT (General Agreement on Tarrifs and Trade)

Co to jest: Układ Ogólny w Sprawie Taryf Celnych i Handlu tworzy zmiany legislacyjne i negocjacyjne dla światowych stosunków handlowych.

Co oznacza: Kluczowym celem GATT jest zniesienie ceł i innych przeszkód w handlu i usuwanie dyskryminacji w międzynarodowej zamianie handlowej. Obowiązujące są w tym zakresie następujące zasady:1) Ogólne najwyższe uprzywilejowanie: korzyści celne i handlowe wynikające z uprzywilejowania, jakie państwo członkowski przyznał jakiemukolwiek innemu krajowi, powinny być przyznane – wedle klauzulą najwyższego uprzywilejowania – wszystkim państwom, które podpisały umowę.2) Znoszenie ceł: handel światowy powinien być wolny od opłat celnych. wedle tą zasadą redukuje się kwoty celne.3) Pomniejszenie ograniczeń ilościowych. Wg tej zasady ograniczenia ilościowe są niedopuszczalne, w pierwszej kolejności wówczas, gdy dyskryminują poszczególnych partnerów umowy. (GATT od 1 stycznia 1995 roku został przekształcony w WTO – World Trade Organization - Światową Organizację Handlu)