globalizacja co to znaczy

Co oznacza GLOBALIZACJA? Czym jest Globalizacja sprzyja wzrostowi obrotów w handlu zagranicznym.

Czy przydatne?

Definicja GLOBALIZACJA

Co to jest: trend w zarządzaniu strategicznym polegający na potrzebie kreowania produktów światowych i ich przystosowania do specyficznych oczekiwań, gustów i kultur odbiorców.

Co oznacza: Globalizacja sprzyja wzrostowi obrotów w handlu zagranicznym, dzięki znoszeniu barier w polityce handlowej poszczególnych państw i regionów. Efektywne zastosowanie szans, jakie stwarza globalizacja zależy od formy zorganizowania przedsiębiorstwa i jego aktywności międzynarodowej, a również od sytuacji konkurencyjnej na rynkach międzynarodowych