produktu globalizacja co to znaczy

Co oznacza GLOBALIZACJA PRODUKTU? Czym jest Nie znaczy to jednak narzuconego jednolitego wyboru.

Czy przydatne?

Definicja GLOBALIZACJA PRODUKTU

Co to jest: nadanie mu charakteru uniwersalnego, ze względu na światową wspólnotę rynkową.

Co oznacza: Nie znaczy to jednak narzuconego jednolitego wyboru, ważne jest uwzględnienie krajowych i regionalnych wymogów i upodobań. Cechy globalizacji produktu: 1. umożliwia projektowanie, postęp, produkcję, dystrybucję i konsumpcję produktów i usług na skalę światową z wykorzystaniem instrumentów przygotowanych i udostępnionych w skali całego świata (patenty, bazy danych, nowe wiadomości, technologie i tym podobne); 2. stwarza nastawienie na coraz bardziej zdywersyfikowane i zorientowane na klienta globalne rynki regulowane poprzez uniwersalne normy i standardy; 3. wykorzystuje i opiera się na sieciach spółek działających na całym świecie, których kultura jest otwarta na światowe środowisko i które podporządkowane są światowej strategii