kitchina cykl gospodarczy co to znaczy

Co oznacza GOSPODARCZY CYKL KITCHINA? Czym jest Kitchin uważał, iż co 2 albo 3 cykl ma większą.

Czy przydatne?

Definicja GOSPODARCZY CYKL KITCHINA

Co to jest: oparte na analizie wskaźników pieniężnych twierdzenie o występowaniu w gospodarce cykli krótkich, o przeciętnym okresie trwania 3,5 roku.

Co oznacza: Kitchin uważał, iż co 2 albo 3 cykl ma większą amplitudę i dlatego powstaje wrażenie występowania cykli o dłuższych okresach (7-11 lat). Pośród teoretyków panuje pogląd, iż występowanie cykli krótszych jest wywołane zmianami w zapasach, z kolei cykle dłuższe Juglara zależą od inwestowania w maszyny i urządzenia