finansowa gospodarka co to znaczy

Co oznacza GOSPODARKA FINANSOWA? Czym jest Obejmuje przygotowanie operacji pieniężnych przez.

Czy przydatne?

Definicja GOSPODARKA FINANSOWA

Co to jest: działalność polegająca na gromadzeniu i wydatkowaniu środków pieniężnych.

Co oznacza: Obejmuje przygotowanie operacji pieniężnych przez dokonanie wyboru źródeł gromadzenia dochodów, metody przeprowadzenia rozliczeń i działalności organizatorskiej w formie tworzenia zespołu ludzi, ustalania zakresu czynności poszczególnych pracowników, odpowiedzialności za czynności powiązane z wykonywaniem operacji pieniężnych. Realizacja gospodarki finansowej dzieje się dzięki trzech metod: 1. samofinansowania (przychody powinny pokrywać wydatki), 2. finansowania bezzwrotnego (wyposażenia jednostki budżetowej w środki pieniężne),3. finansowania zwrotnego (kredytów)