detaliczny handel co to znaczy

Co oznacza HANDEL DETALICZNY? Czym jest Sprzedaż detaliczna obejmuje wszystkie rodzaje działalności.

Czy przydatne?

Definicja HANDEL DETALICZNY

Co to jest: ostatnie ogniwo układu producent/hurtownik/nabywca, którego najważniejszą funkcją jest doprowadzanie produktów we właściwym czasie i miejscach oraz stwarzanie dogodnych warunków obsługi dla dokonywania zakupów przez finalnych nabywców.

Co oznacza: Sprzedaż detaliczna obejmuje wszystkie rodzaje działalności mające na celu sprzedawanie towarów i usług bezpośrednio finalnemu konsumentowi. Zyski w handlu detalicznym pochodzą z różnicy pomiędzy wysokością uzyskiwanej marży, albo płaconej ceny, a kosztami ponoszonymi na doprowadzanie do sprzedaży. Kluczowe czynności handlu detalicznego obejmują: wybór rodzajów nabywców, produktów i miejsc sprzedaży detalicznej, pozyskanie korzystnych dostawców produktów i warunków ich nabywania, stwarzanie w najwyższym stopniu dogodnych warunków obsługi nabywców i atmosfery handlowej. Czynnikami powodzenia handlu detalicznego są: zakres i różnorodność asortymentu produktów dostosowanych do potrzeb klientów, wysoka jakość produktów i obsługi, atrakcyjny poziom cen, liczba, gęstość i rozmieszczenie miejsc sprzedaży, kwalifikacje sprzedawców i zdolność doprowadzania do satysfakcjonującego zakupu. Formami handlu detalicznego są: -małe, ogólnobranżowe przedsiębiorstwa jedno- albo wielosklepowe, -średniej wielkości przedsiębiorstwa specjalizowane albo ogólnobranżowe, -przedsiębiorstwa krajowe i zagranicznych inwestorów dysponujące sporymi przedmiotami handlowymi i ośrodkami handlowymi o samoobsługowej formie sprzedaży, -targi, wystawy i imprezy połączone ze sprzedażą produktów, -przedsiębiorstwa usługowe (lotniska, hotele, stacje benzynowe i tym podobne) prowadzące działalność handlową, -przedsiębiorstwa handlu wysyłkowego oferujące produkty dzięki katalogów i zamówień pocztowych, -przedsiębiorstwa handlu wysyłkowego działające dzięki telemarketingu, -przedsiębiorstwa handlu wysyłkowego dokonujące sprzedaży dzięki sieci intermedialnej, przedsiębiorstwa sprzedaży akwizycyjnej dokonywanej w domach klientów