organizacyjna identyfikacja co to znaczy

Co oznacza IDENTYFIKACJA ORGANIZACYJNA? Czym jest Taka identyfikacja staje się pewnym metodą.

Czy przydatne?

Definicja IDENTYFIKACJA ORGANIZACYJNA

Co to jest: narzucanie jednostce przez instytucję schematu celów i wartości, co powoduje, że są one przez nią przyswajane i traktowane jako własne.

Co oznacza: Taka identyfikacja staje się pewnym metodą pełnienia poprzez pracownika swojej roli organizacyjnej, który pojmuje ją jako rolę znaczną dla instytucji, co powiększa odczuwanie poprzez niego własnej wartości.Identyfikacja organizacyjna jest istotnym czynnikiem modyfikacji zachowań pracowników w konkretnej instytucji i rozbudzaniu w nich motywacji działania, bo dotyczy ona przekonania o przynależności do konkretnej społeczności