inflacja co to znaczy

Co oznacza INFLACJA? Czym jest Z racji na formę wyróżniamy :- inflację otwartą,- inflację.

Czy przydatne?

Definicja INFLACJA

Co to jest: to wzrost ogólnego poziomu cen a nie ceny pojedynczego lub niewielu towarów dokonujący się przy wciąż rosnącej ilości / podaży / pieniądza znajdującego się w obiegu co powoduje spadek jego wartości oraz niekontrolowaną redystrybucję dochodów i majątku.

Co oznacza: Z racji na formę wyróżniamy :- inflację otwartą,- inflację tłumionąZe względu na natężenie wyróżniamy:- inflację pełzającą, - inflację umiarkowaną,- inflację galopującą,- hiperinflację.z racji na czynniki jakie spowodowały inflację wyróżniamy inflację:- popytową, - podażową (kosztową)