nabywców popytowa inflacja co to znaczy

Co oznacza INFLACJA POPYTOWA (NABYWCÓW)? Czym jest Czynniki inflacji: przyrost globalnego popytu.

Czy przydatne?

Definicja INFLACJA POPYTOWA (NABYWCÓW)

Co to jest: występuje gdy całkowita wielkość planowanych wydatków wzrasta szybciej niż całkowita wielkość produkcji.

Co oznacza: Czynniki inflacji: przyrost globalnego popytu może być wywołany zwiększeniem się zapotrzebowania ze strony różnych podmiotów gospodarczych państwa, przedsiębiorstw, gospodarstwa domowych albo zapotrzebowania z zagranicy. Inflacja popytowa występuje przeważnie w momencie wojen, w państwach słabo rozwiniętych. Przeciwdziałać można dzięki ograniczenia kosztów rządowych i powiększenia podatku dochodowego