reklamy język co to znaczy

Co oznacza JĘZYK REKLAMY? Czym jest Język reklamy musi wpływać na pozyskanie jej adresata i.

Czy przydatne?

Definicja JĘZYK REKLAMY

Co to jest: decyduje o powodzeniu przekazów reklamy mierzonej gotowością przedsiębiorców do płacenia za jej projektowanie, wykonanie i rozpowszechnianie agencjom reklamy oraz wielkością zakupów, dokonywanych pod jej wpływem przez nabywców produktów i usług.

Co oznacza: Język reklamy musi wpływać na pozyskanie jej adresata i odbiorcy. Tekst powinien być atrakcyjny, sugestywny, zrozumiały, łatwy do zapamiętania i przypomnienia, oryginalny i zwięzły. Powinien przemawiać do nabywcy jego własnym językiem. Głównym wyrazem w języku reklamy jest nazwa produktu. Podkreśla to znaczenie nadawania produktom i spółkom nazw zarówno zrozumiałych jak i korzystnie kojarzących się w języku reklamy, zamiast nadużywania z pozoru oryginalnych nazw stanowiących sztuczne zbitki słów z obcych języków