doskonała konkurencja co to znaczy

Co oznacza KONKURENCJA DOSKONAŁA? Czym jest Nikt z pojedynczych kupujących i sprzedających nie ma.

Czy przydatne?

Definicja KONKURENCJA DOSKONAŁA

Co to jest: teoretyczny obraz pełnej konkurencji, wynikającej z przyjęcia mniej lub bardziej realistycznych założeń.

Co oznacza: Nikt z pojedynczych kupujących i sprzedających nie ma wpływu na cenę, która kształtuje się na rynku, jako wypadkowa starcia się popytu z podażą