pełna konsolidacja co to znaczy

Co oznacza KONSOLIDACJA PEŁNA? Czym jest rachunkowa sposób sporządzania skonsolidowanych sprawozdań.

Czy przydatne?

Definicja KONSOLIDACJA PEŁNA

Co oznacza: rachunkowa sposób sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych jednostki dominującej i jednostek zależnych