terminowy kontrakt co to znaczy

Co oznacza KONTRAKT TERMINOWY? Czym jest Wystawca kontraktu zobowiązuje się do sprzedaży określonej.

Czy przydatne?

Definicja KONTRAKT TERMINOWY

Co to jest: jest to umowa między dwoma stronami.

Co oznacza: Wystawca kontraktu zobowiązuje się do sprzedaży określonej ilości instrumentów finansowych albo innych towarów, w określonym czasie w przyszłości, na ustalonych warunkach; druga strona kontraktu przyjmuje te warunki zobowiązując się do nabycia przedmiotu umowy