futures terminowy kontrakt co to znaczy

Co oznacza KONTRAKT TERMINOWY (FUTURES)? Czym jest umowa między dwoma stronami, z których jedna.

Czy przydatne?

Definicja KONTRAKT TERMINOWY (FUTURES)

Co oznacza: umowa między dwoma stronami, z których jedna zobowiązuje się do kupna, a druga do sprzedaży, w ściśle określonym przyszłym terminie (dniu wygaśnięcia) i po ściśle określonej w chwili zawarcia transakcji cenie, określonej ilości wystandaryzowanego instrumentu bazowego albo dokonania równoważnego rozliczenia pieniężnego