akcji konwersja co to znaczy

Co oznacza KONWERSJA AKCJI? Czym jest wymiana akcji na okaziciela na akcje imienne albo odwrotnie.

Czy przydatne?

Definicja KONWERSJA AKCJI

Co oznacza: wymiana akcji na okaziciela na akcje imienne albo odwrotnie, na wniosek akcjonariusza jeśli prawo albo statut firmy dopuszcza taką sposobność