makrootocznie co to znaczy

Co oznacza MAKROOTOCZNIE? Czym jest Przedsiębiorstwo powinno obserwować i analizować makrootoczenie.

Czy przydatne?

Definicja MAKROOTOCZNIE

Co to jest: szerokie otoczenie przedsiębiorstwa. Można do niego zaliczyć takie elementy firmy jak: demograficzne, ekonomiczne, technologiczne, polityczno-prawne, społeczno-kulturowe, rynki konsumentów, rynki wytwórców.

Co oznacza: Przedsiębiorstwo powinno obserwować i analizować makrootoczenie i kształtujące się w nim trendy, nakreślają one gdyż kształt przyszłości, wywierają głęboki wpływ na przyrost gospodarczy, relacje socjalne, upodobania, preferencje, czyli i określone możliwości życiowe