dedukcji metoda co to znaczy

Co oznacza METODA DEDUKCJI? Czym jest Jest jednym z możliwych podejść do analizy zjawisk.

Czy przydatne?

Definicja METODA DEDUKCJI

Co to jest: rozumowanie polegające na wyprowadzaniu z pewnych zdań (przesłanek) wynikającego z nich logicznie następstwa.

Co oznacza: Jest jednym z możliwych podejść do analizy zjawisk gospodarczych