pieniężny rynek międzybankowy co to znaczy

Co oznacza MIĘDZYBANKOWY RYNEK PIENIĘŻNY? Czym jest Bank centralny przeprowadza na nim operacje a.

Czy przydatne?

Definicja MIĘDZYBANKOWY RYNEK PIENIĘŻNY

Co to jest: rynek na którym banki pożyczają sobie wzajemnie środki tworzące ich płynne rezerwy.

Co oznacza: Bank centralny przeprowadza na nim operacje a REPO, Reverse REPO i outright