ludzkiego kapitału model co to znaczy

Co oznacza MODEL KAPITAŁU LUDZKIEGO? Czym jest Organizacja stawia na zatrudnienie długotrwałe i.

Czy przydatne?

Definicja MODEL KAPITAŁU LUDZKIEGO

Co to jest: podejście do zarządznia potenjałem społecznym, opierające się na założeniu, ze człowiek uczy się i zmienia całe życie.

Co oznacza: Organizacja stawia na zatrudnienie długotrwałe i traktuje personel jako zasób, w który można i należy inwestować