konsumenta nadwyżka co to znaczy

Co oznacza NADWYŻKA KONSUMENTA? Czym jest różnica pomiędzy najwyższą ceną, jaką konsument byłby.

Czy przydatne?

Definicja NADWYŻKA KONSUMENTA

Co oznacza: różnica pomiędzy najwyższą ceną, jaką konsument byłby skłonny zapłacić za precyzyjnie określoną liczba dobra a tą ceną, jaką musi rzeczywiście zapłacić