working capital co to znaczy

Co oznacza NWC (Net Working Capital)? Czym jest pieniądze obrotowy netto albo pieniądze pracujący.

Czy przydatne?

Definicja NWC (Net Working Capital)

Co oznacza: pieniądze obrotowy netto albo pieniądze pracujący; różnica między dorobkiem obrotowym a sumą zobowiązań krótkoterminowych i funduszy szczególnych, rezerw i rozliczeń międzyokresowych biernych i przychodów przyszłych okresów