obligacje co to znaczy

Co oznacza OBLIGACJE? Czym jest Kraj wypuszczające obligacje zaciąga dług określonej wartości i na.

Czy przydatne?

Definicja OBLIGACJE

Co to jest: papier wartościowy o dłuższym terminie płatności, który ma przynosić procent i zwrócić w przyszłości wpłaconą sumę.

Co oznacza: Kraj wypuszczające obligacje zaciąga dług określonej wartości i na określony czas, stając się tym samym dłużnikiem każdej z osób uczestniczących w transakcji. Obligacja stanowi dowód wierzytelności stwierdzający prawo jej posiadacza do otrzymania od wystawcy obligacji w określonym terminie i trybie zwrotu pożyczki i określonego dochodu w formie odsetek albo premii