pamięć co to znaczy

Co oznacza PAMIĘĆ? Czym jest Wyodrębnia się pamięć słowno-logiczną, obrazową, motoryczną i.

Czy przydatne?

Definicja PAMIĘĆ

Co to jest: funkcja psychiki wyrażająca się właściwością zachowawczą, polegającą na gromadzeniu, przechowywaniu i przypominaniu ubiegłego doświadczenia oraz informacji i wykorzystywaniu ich w określonych sytuacjach.

Co oznacza: Wyodrębnia się pamięć słowno-logiczną, obrazową, motoryczną i emocjonalną, pamięć dowolną i mimowolną i pamięć rozpoznawczą i odtwórczą.Cechami pamięci są: - prędkość zapamiętywania mierzona czasem albo liczbą powtórzeń potrzebną do zapamiętania, - zakres pamięci określający rozmiar zapamiętanych treści, - trwałość pamięci, - wierność pamięci, - gotowość pamięci stanowiąca łatwość przypominania. Z racji na powiązanie pamięci z zaangażowaniem poszczególnych zmysłów istnieje pamięć wzrokowa, słuchowa, ruchowa, dotykowa, smakowa i węchowa. Czynności podejmowane dla zapamiętania nazywane są strategiami pamięciowymi. Ograniczeniem pamięci (i zaletą psychiki) jest zapominanie. Bazuje ono na zacieraniu śladów pamięciowych w wyniku braku ich używania albo pod zakłócającym wpływem innych bodźców. Pamiętanie i zapamiętywanie odgrywa ważną rolę w przekazywaniu konsumentom informacji o produktach, miejscach i warunkach ich nabywania i w pozyskiwaniu nabywców dzięki rozmaitych środków reklamy o mocnym oddziaływaniu i znacznej częstotliwości powtarzania