wartościowe papiery co to znaczy

Co oznacza PAPIERY WARTOŚCIOWE? Czym jest Do papierów wartościowych zalicza się w pierwszej.

Czy przydatne?

Definicja PAPIERY WARTOŚCIOWE

Co to jest: wszelkie dokumenty stwierdzające określone prawa majątkowe przysługujące ich właścicielom.

Co oznacza: Do papierów wartościowych zalicza się w pierwszej kolejności akcje, obligacje, euroobligacje, czeki, weksle, listy zastawne i hipoteczne, a również banknoty, losy loteryjne, akcepty bankowe, certyfikaty depozytowe, udziały etc. Sedno ich istnienia jest ten sam: przenoszenie i transformacja kapitałów. Obrót papierami wartościowymi dzieje się na giełdzie, a ich emisja jest źródłem zasilania jednostek gospodarczych w środki pieniężne.Z punktu widzenia metody przenoszenia praw wynikających z papierów wartościowych dzieli się je na:- papiery imienne legitymujące wymienioną w dokumencie osobę; prawa wynikające z takich papierów wartościowych przenosi się w drodze przelewu połączonego z wydaniem dokumentu;- papiery na zlecenie, legitymujące osoby wymienione albo osoby, na które prawa zostaną przeniesione w drodze indosu;- papiery na okaziciela, legitymujące każdego posiadacza; prawa z takich dokumentów przenosi się poprzez zwyczajne wręczenie.- papiery zdematerializowane, występujące w obrocie na Giełdzie Papierów Wartościowych