karier planowanie co to znaczy

Co oznacza PLANOWANIE KARIER? Czym jest Dzieje się normalnie na wyższym szczeblu drabiny.

Czy przydatne?

Definicja PLANOWANIE KARIER

Co to jest: proces łączenia indywidualnych planów karier pracowników z planami organizacyjnymi.

Co oznacza: Dzieje się normalnie na wyższym szczeblu drabiny hierarchcznej. Odpowiedzialnym za to planowanie jest dział personalny