strategiczne planowanie co to znaczy

Co oznacza PLANOWANIE STRATEGICZNE? Czym jest Planowanie strategiczne koncentruje się na.

Czy przydatne?

Definicja PLANOWANIE STRATEGICZNE

Co to jest: sformalizowany proces długofalowego planowania stosowanego do określenia i realizacji celów organizacji.

Co oznacza: Planowanie strategiczne koncentruje się na skuteczności (robieniu właściwych rzeczy), zaś planowanie operacyjne na sprawności (robieniu ich w właściwy sposób). Planowanie strategiczne może istotnie przyczynić się do poprawy funkcjonowania organizacji poprzez niezajmowanie się sprawami nie przybliżającymi jej do celu, pozwala ono także lepiej reagować na zmieniające się otoczenie