obowiązujące trwale plany co to znaczy

Co oznacza PLANY TRWALE OBOWIĄZUJĄCE? Czym jest Plany trwale obowiązujące oszczędzają czas.

Czy przydatne?

Definicja PLANY TRWALE OBOWIĄZUJĄCE

Co to jest: dotyczą działań, które powtarzają się i można nimi pokierować za pomocą jednej decyzji lub ich zbioru.

Co oznacza: Plany trwale obowiązujące oszczędzają czas kierowników przeznaczony na planowanie, bo w podobnych przypadkach postępuje się w sposób konsekwentny i z góry ustalony.Rodzaje planów trwale obowiązujących:Wytyczne polityki - są ogólną wskazówką przy podejmowaniu decyzji, wyznaczają ich granice, wykluczają decyzje zakazane. Są przeważnie formułowane poprzez naczelne kierownictwo aby podnieść efektywność organizacji, wyklarować obraz spółki (na przykład unifikacja stroju pracowników) albo zażegnać konflikt na niższym szczeblu organizacji. Mogą także powstać wytyczne nieformalne, zwyczajowe.Procedury - zawierają zestaw szczegółowych dyrektyw dotyczących metody wykonania serii czynności wykonywanych regularnie albo systematycznie.Reguły - mówią o kienieczności określonego działania w danej sytuacji, są najkonkretniejszą metodą planów. Mnożenie reguł może ujemnie wpłynąć na postawę pracowników