organizacji podsystem co to znaczy

Co oznacza PODSYSTEM ORGANIZACJI? Czym jest dająca się wyodrębnić wg jakiegoś kryterium część albo.

Czy przydatne?

Definicja PODSYSTEM ORGANIZACJI

Co oznacza: dająca się wyodrębnić wg jakiegoś kryterium część albo ekipa przedmiotów wchodzących w skład organizacji (mechanizmu)